FAQ's bij Pgb

Er komen veel vragen binnen bij V&VN Maatschappij & Gezondheid over het indiceren bij mensen met een PGB. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop, hebben we voor je op een rijtje gezet en kun je hier downloaden.

Overgangsperiode indiceren verlengd

In 2014 hebben ActiZ, BTN en V&VN gezamenlijke afspraken gemaakt over een overgangsperiode om het destijds nieuwe normenkader ‘Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving’ te implementeren. Het normenkader beschrijft de eisen waaraan verpleegkundigen dienen te voldoen wanneer zij ‘verpleging en verzorging’ indiceren en organiseren.Tijdens de implementatie van het normenkader waren er echter nog onvoldoende hbo-v gediplomeerde verpleegkundigen beschikbaar, maar ook de zittende wijkverpleegkundigen moesten veelal nog geschoold worden in het indiceren en organiseren van de zorg volgens het normenkader. In oktober 2014 zijn daarom gezamenlijke afspraken gepubliceerd tussen ActiZ, BTN en V&VN over een overgangsregeling. In december 2017 hebben ActiZ, BTN en V&VN besloten de overgangsregeling te verlengen. Lees meer

FAQ's overgangsregeling

Ervaren MBO-verpleegkundigen krijgen onder voorwaarden een tijdelijke bevoegdheid om te indiceren.  Alle vragen over deze tijdelijke bevoegdheid heeft V&VN voor je op een rijtje gezet. Toch nog een vraag? Stuur dan een mailtje naar info@venvn.nl. Vermeld bij het onderwerp 'normenkader'

ProjectteamRosemarie van Troost, projectleider
Lia van Straalen, penvoerder
Eline de Kok, assistent projectleider

Klankbordgroep

 • Riny van Lier (ActiZ)
 • Petra Boogaard (BTN)
 • Carel Mastenbroek (CVZ)
 • Freerkje van der meer (CVZ)
 • Nico Eyk (LHV)
 • Corine  Zijderveld (NPCF)
 • Diana van Dijk (VGN)
 • Gia Wallinga (V&VN Eerstelijn)
 • Mariska de Bont (V&VN)
 • Gert-Jan Schuinder (ZN/De Friesland)
 • Frits Mul (VGN)
 • Bert Zweerts (ZN)

      Meeleesgroep klankbordgroep

Stuurgroep

 • Hillie Beumer (ActiZ)
 • Marcel Bosma (ZN/Menzis)
 • Diana van Dijk (VNG)
 • Ellen Leisra (VWS)
 • Diana van Langerak (BTN)
 • Mirjam Maasdam (ZN)
 • Helma Zijlstra (V&VN)