Afdeling in het kort


 • Samen zorgen voor morgen!
 • Krachtenbundeling
 • Vakinhoud staat centraal​
 • Aan de slag met belangenbehartiging
 • Werken aan opleiding en scholing
 • Met 7 herkenbare vakgroepen
 • Allen geworteld in de MGZ

Visie op Maatschappij & Gezondheid

De afdeling heeft haar visie 'Maatschappij & Gezondheid vastgelegd in 8 pijlers. Lees hier het artikel over de visie

Laatste nieuws

 • Wijkverpleegkundigen hebben behoefte om op een gemakkelijke manier wetenschappelijk onderbouwde informatie voor hun cliënt te vinden. Online is veel informatie beschikbaar maar is het betrouwbare informatie? In de toolbox voor wijkverpleegkundigen hebben we wetenschappelijke onderbouwde informatie voor wijkverpleegkundigen verzameld. Lees meer
 • Na een succesvolle pilot van de leergang ‘Ambassadeurs Jeugdverpleegkundige’ in 2017 heeft het bestuur van de afdeling M&G  besloten de leergang ook in 2018 aan te bieden. Naast jeugdverpleegkundigen worden ook verpleegkundigen OGZ van harte uitgenodigd deel te nemen Lees meer
 • Wijkverpleegkundigen gaven in 2015 bij de evaluatie van het Normenkader indiceren en organiseren van zorg aan dat zij behoefte hadden aan een toolbox met hulpmiddelen ter ondersteuning van de besluitvorming tijdens het indiceren en organiseren van zorg. Lees meer
 • V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid start in september 2018 een nieuwe groep ambassadeurs voor de wijkverpleging. In deze groep is plek voor maximaal 16 wijkverpleegkundigen en dementieverpleegkundigen Lees meer
 • De redactie van het tijdschrift M&G is op zoek naar nieuwe redactieleden. Er is een vacature voor een wijkverpleegkundige en een jeugdverpleegkundige. Maar ben je dementieverpleegkundige of sociaal verpleegkundige en heb je ook interesse? Lees meer

Banner