Afdeling in het kort


  • Samen zorgen voor morgen!
  • Krachtenbundeling
  • Vakinhoud staat centraal​
  • Aan de slag met belangenbehartiging
  • Werken aan opleiding en scholing
  • Met 7 herkenbare vakgroepen
  • Allen geworteld in de MGZ

Visie op Maatschappij & Gezondheid

De afdeling heeft haar visie 'Maatschappij & Gezondheid vastgelegd in 8 pijlers. Lees hier het artikel over de visie