Afdeling in het kort


 • Samen zorgen voor morgen!
 • Krachtenbundeling
 • Vakinhoud staat centraal​
 • Aan de slag met belangenbehartiging
 • Werken aan opleiding en scholing
 • Met 7 herkenbare vakgroepen
 • Allen geworteld in de MGZ

Visie op Maatschappij & Gezondheid

De afdeling heeft haar visie 'Maatschappij & Gezondheid vastgelegd in 8 pijlers. Lees hier het artikel over de visie

Laatste nieuws

 • Milanda werkt als zelfstandig wijkverpleegkundige én wordt door V&VN opgeleid om intercollegiale toetsingssessies voor wijkverpleegkundigen te begeleiden. Het doel: de kwaliteit van indicaties verbeteren en onverklaarbare verschillen tussen indicaties verminderen. “Ik toets mezelf, maar met intercollegiale toetsingssessies kun je ook elkaar toetsen.” Lees meer
 •  In 2019 gaat de vakgroep infectieziekten verder met een nieuwe voorzitter.

  Lees meer
 • De vakgroep wijkverpleegkundigen organiseert samen met Proscoop (regionale ondersteuningsstructuur huisartsen) in Zwolle en Emmeloord regionale bijeenkomsten over het thema leiderschap Lees meer
 • V&VN zoekt wijkverpleegkundigen voor de meeleesgroep ‘actualisatie expertisegebied wijkverpleegkundige’.  Ben jij wijkverpleegkundige en vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de actualisatie van jouw expertisegebied?  Dan zijn we op zoek naar jou.  Lees meer
 • Indiceren en zorg toewijzen, taken van de wijkverpleegkundige die door iedereen op eigen wijze worden uitgevoerd. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar in sommige gevallen leidt dit tot onverklaarbare en ongewenste praktijkvariatie. Het project Intercollegiale toetsing moet hier verandering in brengen. Lees meer