Contact

Voorzitter: Marjolein Zilverentant

Email: wijk.mgz@venvn.nl

Ambassadeurs

14 augustus 2018 kreeg minister De Jonge van VWS het evaluatierapport ‘Opbrengsten vijf jaar ambassadeurs voor de wijkverpleegkundigen’ aangeboden door de ambassadeurs die het leertraject hebben gevolgd. Uit de evaluatie  blijkt dat de ambassadeurs door dit traject niet alleen meer lef hebben gekregen, ook ervaren zij een toename in assertiviteit, persoonlijke en professionele ontwikkeling.  Lees meer

Samenwerken in de wijk

Hoe zorg je als wijkverpleegkundige voor een goede aansluiting tussen het medisch en sociaal domein? Die vraag wordt beantwoord in ‘De spil in de wijk’, een publicatie van het programma Integraal Werken in de Wijk van Vilans.
Lees  meer

Kwaliteitsregister V&V

Binnen het Kwaliteitsregister V&V is er een deskundigheidsgebied Wijkverpleegkunde. Om toe gelaten te worden tot het deskundigheidsgebied Wijkverpleegkunde dien je te voldoen aan de volgende eisen Lees meer

Zorgprofielen wijkverpleging

V&VN ontwikkelt zorgprofielen die gebruikt kunnen worden voor het nieuwe bekostigingsmodel voor de wijkverpleging. Met de overheveling van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet wil de regering de wijkverpleegkundige haar vak weer terug geven. Dat betekent dat de wijkverpleegkundige op basis van haar professioneel handelen bepaalt welke zorg nodig is. Lees meer

Film over Wijkverpleegkundigen