Bericht van de VSG omtrent wet BIG II

De Vakgroep Seksuele Gezondheid is nadat er veel commotie is ontstaan rondom de Nieuwe WET BIG II en de daarbij behorende Overgangsregeling, druk bezig geweest om uit te zoeken wat dit voor onze groep verpleegkundigen in de Openbare Gezondheid inhoudt en welke gevolgen het mogelijk zou kunnen hebben voor de uitvoering van onze taken en verantwoordelijkheden.

We kwamen, ook middels geluiden vanuit de achterban, tot de conclusie dat wij ook niet blij zijn met deze BIG II en de Overgangsregeling. Wij hebbend de V&VN toen laten weten hier niet achter te staan en dus ook geen instemming kunnen verlenen aan het huidige wetsvoorstel.

We hebben vervolgens geprobeerd zoveel mogelijk informatie en reacties vanuit onze achterban op te halen. In een themavergadering hebben we deze besproken. We hebben dit uiteengezet in een document en deze verstuurd naar de Beroepsprofielen V&VN. Wij hopen dat de de V&VN en dhr. Rinnooy Kaan deze input mee zullen nemen de komende tijd in hun zoektocht naar een oplossing voor dit dossier BIG II.

We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen en verwijzen jullie hiervoor naar de site van V&VN.

Namens de Vakgroep Seksuele Gezondheid,

Harriette van Buel-Bruins

Voorzitter


Bekijk hier het document zoals verstuurd is naar de V&VN. 

Laatste Nieuws

21
nov
‘Haar ouders willen niet dat ze de HPV-vaccinatie krijgt’
Tessa Goorsenberg werkt als jeugdverpleegkundige bij GGD Zeeland. Haar...
13
nov
Digitale Leerweken 2018: Nog steeds beschikbaar!
De Digitale Leerweken 2018 hebben we achter de rug. De workshops zijn ...
28
sep
5 gratis plaatsen voorTEDxNSPOH
Op 15 november vindt in Tivoli Vredenburg de TEDxNSPOH plaats met als ...

Vergaderingen

De vakgroep komt per jaar vier keer bijeen om te vergaderen. Deze
vergaderingen worden ook bijgewoond door Soa Aids Nederland. Bekijk de notulen
van de afgelopen vergadering onder het kopje documenten

Vergaderdata 2019:

19-02-2019
21-05-2019
19-09-2019
26-11-2019

Vergaderdata 2020:

4-02-2020
16-03-2020 (extra bijeenkomst samen met de WASS)
29-09-2020
24-11-2020

Kwaliteitsregister V&V

Het deskundigheidsgebied Infectieziekten en Preventieve zorg is geopend! 

Lees de laatste informatie op kwaliteitsregister.venvn.nl.