Contact met Netwerk dementieverpleegkundigen

Er zijn verschillende manieren hoe je met ons in contact kunt komen 

Email;

Postadres;

Postadres: V&VN Maatschappij en Gezondheid, vakgroep

dementieverpleegkundigen, Postbus 8212, 3503 RE Utrecht

Social Media

Linkedingroep; Vakgroep Dementieverpleegkundigen

Twitter; @VenVN_MG_Demvpk