Wijkverpleegkundige richtlijnen

Expertgroep

V&VN Eerstelijn heeft een expertgroep ingericht met  25 wijkverpleegkundigen die willen meehelpen bij het tot stand brengen van richtlijnen, door mee te lezen, helpen bij de ontwikkeling, het beoordelen en becommentariëren van de (concept)richtlijnen. De leden van de  expertgroep worden ingezet t.b.v. het up-to-date houden van de richtlijnen op hun vakgebied. Dit doen doe zij door bijv. conceptrichtlijnen te beoordelen en te participeren in werkgroepen die richtlijnen ontwikkelen.

Projectgroep

  • Mariska de Bont (V&VN)
  • Rob van der Sande (HAN)
  • Wytske Geene (HAN)
  • Henk rosendal (HR)
  • Elin Koppenaal (HR)