Artikelen

Problemen casemanagement dementie opgepakt

Cliënten met dementie in Friesland houden hun casemanagers, die ze eerder dreigden kwijt te raken. Dit is een van de resultaten die het signaalteam, waar V&VN aan deelneemt, heeft bereikt. Het team startte in de zomer van 2016 als onderdeel van het Actieplan Casemanagement Dementie. Deze week heeft staatssecretaris Martin van Rijn de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het actieplan.

Gerben Jansen, voorzitter van de vakgroep Casemanagers Dementie: “Het signaalteam heeft veel boven tafel gekregen. We hoorden vooral dat dingen organisatorisch of financieel niet goed geregeld zijn. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt overgaat van de Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Vaak ontvangt een cliënt minder uren in de Wlz. Sommige casemanagers minderen dan op hun eigen uren, zodat de cliënt nog wel hetzelfde aantal uren thuiszorg kan blijven ontvangen, terwijl de rol van de casemanager in deze fase heel belangrijk is. Met het signaalteam gaan we in gesprek met de betrokken partijen hoe dit beter kan.” In het signaalteam zitten ook Alzheimer Nederland, ActiZ, Deltaplan Dementie, ZN, VNG, NZa, ZINL en VWS.

Laat je horen!

Door het signaalteam wordt heel goed zichtbaar wat goed gaat en wat beter kan rondom casemanagement dementie. Gerben Jansen roept casemanagers dementie op: “We zijn op zoek naar de knelpunten rond de Wet maatschappelijke ondersteuning zodat we nog beter met elkaar kunnen samenwerken. Hoe meer signalen we krijgen, hoe beter we problemen kunnen aanpakken.” Werk je als casemanager dementie en loop je tegen iets aan? Geef dan je signaal door via casemanagersdementie.mgz@venvn.nl

Actieplan Casemanagement Dementie

Om te zorgen dat mensen met dementie de beste zorg ontvangen, is in 2016 het Actieplan Casemanagement Dementie door het ministerie van VWS opgezet. V&VN, en met name de vakgroep Casemanagers Dementie van de afdeling V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid, speelt hierin een rol.

Functie- en competentieprofiel

Het signaalteam is een van de acties uit het actieplan. Daarnaast wordt ook het functie- en competentieprofiel voor casemanagers opnieuw bekeken. Gerben Jansen: “We zijn aan het onderzoeken wat de randvoorwaarden zijn om de beste zorg te leveren aan mensen met dementie.”
Volgende week starten de panelbijeenkomsten die V&VN met het Zorginstituut organiseren om de inhoudelijke taken en rollen van de casemanagers te bespreken en vast te stellen welke competenties nodig zijn. In de zomer moeten de profielen gereed zijn.

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws Wijkverpleegkundigen, Nieuws casemanagers dementie

Gepubliceerd:06-04-2017
Aantal keer bekeken:569

Reactie(s)
Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: