Afdeling in het kort


 • Samen zorgen voor morgen!
 • Krachtenbundeling
 • Vakinhoud staat centraal​
 • Aan de slag met belangenbehartiging
 • Werken aan opleiding en scholing
 • Met 7 herkenbare vakgroepen
 • Allen geworteld in de MGZ

Visie op Maatschappij & Gezondheid

De afdeling heeft haar visie 'Maatschappij & Gezondheid vastgelegd in 8 pijlers. Lees hier het artikel over de visie

Laatste nieuws

 • Kinkhoest, hepatitis B of een voedselinfectie... Hoe is het om dit te hebben? Wat kun je doen om het te voorkomen? Thuisarts.nl en het RIVM ontwikkelden samen een serie korte films over verschillende infectieziekten. Patiënten vertellen over hun eigen ervaringen en  deskundigen geven uitleg en praktische tips. Lees meer
 • Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft het inkoopbeleid voor wijkverpleging veranderd: het indiceren van cliënten mag vanaf volgend jaar alleen nog maar gebeuren door wijkverpleegkundigen die werken voor een gecontracteerde zorgaanbieder. Dit leidt tot veel vragen bij wijkverpleegkundigen. Lees meer
 • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de kosten van de wijkverpleging in kaart gebracht en gaat op basis daarvan nieuwe tarieven bepalen voor 2018. Het onderzoek biedt inzicht in de opbouw van de kostprijs van de verschillende deskundigheidsniveaus in de wijk. Lees meer
 • Verpleegkundig specialist en V&VN-lid Connie Rijlaarsdam is de ‘Meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid 2016’. Dat werd op woensdag 12 april bekend gemaakt tijdens het Nationaal Congres Volksgezondheid.  Zij ontwikkelde het programma ‘Anticonceptie bij kwetsbare ouders’. Lees meer
 • In het kader van het project “integraal werken in de wijk” heeft het RIVM een negentaal wijkprofielen gemaakt die als hulpmiddel kunnen dienen om specifieke wijkprofielen te maken in het kader van wijkgerichte preventie. Lees meer

Banner