Afdeling in het kort


 • Samen zorgen voor morgen!
 • Krachtenbundeling
 • Vakinhoud staat centraal​
 • Aan de slag met belangenbehartiging
 • Werken aan opleiding en scholing
 • Met 7 herkenbare vakgroepen
 • Allen geworteld in de MGZ

Visie op Maatschappij & Gezondheid

De afdeling heeft haar visie 'Maatschappij & Gezondheid vastgelegd in 8 pijlers. Lees hier het artikel over de visie

Laatste nieuws

 • Er zijn veel middelen die wijkverpleegkundigen kunnen helpen bij het indiceren van zorg. Sommigen zijn landelijk ontwikkeld, anderen door een organisatie. Lang niet al deze hulpmiddelen zijn goed bruikbaar, en bruikbare hulpmiddelen zijn weer niet altijd bij iedereen bekend. Daarom ontwikkelt V&VN één plek waar je gemakkelijk per thema bruikbare, wetenschappelijk onderbouwde hulpmiddelen vindt. Lees meer
 • Op vrijdag 10 november 2017 organiseert de Vakgroep Jeugd voor alle jeugdverpleegkundigen het symposium “Kom te voorSCHIJN

  Lees meer
 • Woensdag 5 juli vergaderde de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de wijkverpleging. Omdat V&VN zich zorgen maakt over de tekorten in de wijk hebben we vooraf de leden van de commissie een brief gestuurd. Met daarin de signalen van wijkverpleegkundigen dat er honderden vacatures openstaan en de uitzendbureaus zijn leeg getrokken.

  Lees meer
 • Op verzoek van het ministerie wordt een (tussen)evaluatie gedaan naar de Jeugdwet. De gezamenlijke beroepsverenigingen waarvan de leden (deels) werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming vinden het belangrijk dat ook de stem van de professionals en hun beroepsverenigingen krachtig wordt gehoord en brengen een gezamenlijke enquête uit.

  Lees meer
 • Heb je leuke ideeën voor sprekers en workshops? Heb je een paar uur per maand beschikbaar om met ons mee te denken? Vind jij het leuk om samen met enthousiaste collega's en het bestuur van de afdeling Maatschappij & Gezondheid toe te werken naar een geslaagd congres? Dan zijn wij op zoek naar jou! De afdeling M&G zoekt enthousiaste verpleegkundigen voor de congrescommissie voor het congres van 2018.

  Lees meer

Banner