Afdeling in het kort


 • Samen zorgen voor morgen!
 • Krachtenbundeling
 • Vakinhoud staat centraal​
 • Aan de slag met belangenbehartiging
 • Werken aan opleiding en scholing
 • Met 7 herkenbare vakgroepen
 • Allen geworteld in de MGZ

Visie op Maatschappij & Gezondheid

De afdeling heeft haar visie 'Maatschappij & Gezondheid vastgelegd in 8 pijlers. Lees hier het artikel over de visie

Laatste nieuws

 • 13 mei hebben de wijkverpleegkundigen een inspirerend en succesvol congres gehad. Lees meer
 • Opnieuw is aan Conny Rijlaarsdam een prijs uitgereikt vanwege haar bijzondere project: "proactief anticonceptiegebruik voor kwetsbare ouders".

  Lees meer
 • In de regio Gelders Rivierenland en Gelderse vallei organiseert Op donderdag 8 juni V&VN in samenwerking met Stichting OOGG op 8juni  een ‘denktankbijeenkomst’. Doel van de denktankbijeenkomst is een aanzet tot de oprichting van een regionaal platform wijkverpleegkundige zorg in deze regio

  Lees meer
 • Op 12 mei organiseert de vakgroep infectieziekten van de afdeling M&G  het symposium “de Overdracht” Tijdens dit symposium wordt de Petra Meerburgprijs uitgereikt aan een verpleegkundige Openbare Gezondheid die een uitzonderlijke prestatie heeft  geleverd op het gebied van infectieziekten

  Lees meer
 • Ben jij wijkverpleegkundige of gespecialiseerd verpleegkundige en heb je veel ervaring met het indiceren en organiseren van zorg? Meld je dan aan voor de klankbordgroep  'Toolbox indicatiestelling'.

  Lees meer

Banner