Lezingen, workshops en inspiratiesessies

Subplenaire sessies


Hoe werken zorgverzekeraars (alleen in ronde 1)
Marianne Lensink, directeur Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke rol in de financiering van wijkverpleging. Samenwerking is van belang om de kwaliteit te
waarborgen. Daarvoor is het belangrijk om van elkaar te weten hoe we werken.

Triple Aim in de wijk: van ZZ en GG naar MM (alleen in ronde 2)
Huub Sibbing, adviseur V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Triple Aim staat voor drie doelstellingen: bevorderen gezondheid, bevorderen kwaliteit van zorg en van leven en terugdringing van
vermijdbare kosten. V&VN VM&G heeft dit overgenomen in haar beleid, evenals: van Ziekte en Zorg (ZZ) en Gezondheid en Gedrag (GG) naar Mens en Maatschappij (MM). In deze sessie gaat Huub Sibbing in op de principes van de Triple Aim, wat deze keuze betekent voor wijkverpleegkundigen en welke kansen dit biedt om je beroep in de volle breedte te ontwikkelen.

Workshops en inspiratiesessies

1.    Ethische gesprek: cliënt centraal – waar blijft de (wijk)verpleegkundige?
Jasmijn de Lange, adviseur Ethiek V&VN en Corinne Baarsen, lid Commissie Ethiek V&VN en wijkverpleegkundige

De wens van de cliënt over hoe zij haar zorg graag wil inrichten en ontvangen is van  groot belang. Soms lijkt er een cultuur te ontstaan waarin 'de klant koning is' en op haar wenken bediend moet worden. Als de cliënt iets wenst moet alles gebeuren om dit te bereiken, maar gaat dit soms niet juist ten koste van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg? Door middel van een ethisch
gesprek gaan we dit vraagstuk verder uitpluizen. Want hoever ga je om de naar de wens van de cliënt te handelen als het snijdt in je professionaliteit?


2.    Intercollegiale toetsing in de wijk (alleen in ronde 1)
José van Dorst voorzitter vakgroep Wijkverpleegkundigen V&VN  en bestuurder Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde (SBW)

Bij intercollegiale toetsing staat het toetsen van je eigen professioneel handelen centraal. Hoe kun je als wijkverpleegkundige met
collega’s jouw handelen kritisch beschouwen en tot nieuwe inzichten komen? Dat staat in deze workshop centraal..


3.    De toekomst in de wijkorganisaties

Henk Rosendal, lector Wijkzorg Hogeschool Rotterdam

Is er al een beeld hoe de zorg in de wijk er in de toekomst uitziet? Wat zijn de verwachtingen? En wat betekent dat voor de
(wijk)verpleegkundigen? Dat staat centraal in deze workshop.


4.     Betekenisvol registreren: de wijkverpleegkundige als kwaliteitsbevorderaar in het team

Anne Marie Vaalburg, adviseur Innovatie V&VN samen met wijkverpleegkundige

(Wijk)verpleegkundigen en verzorgenden verzamelen dagelijks veel informatie over kwaliteit. Een groot deel is voor management, Inspectie, zorgverzekeraars om te laten zien dat alle zaken op orde zijn. Teams krijgen weinig terugkoppeling en weten vaak niet hoe het met de kwaliteit van hun team, volgens die cijfers, is gesteld. Zonde van al het werk én een gemiste kans! De verzamelde kwaliteitsinformatie biedt de wijkverpleegkundige juist de kans om binnen haar team de CanMEDS-rol van kwaliteitsbevorderaar vorm te geven. Om in het team die resultaten te monitoren en te bespreken en acties te ondernemen.


5.    De wijkverpleegkundige als partner - gebruik onderzoek (alleen in ronde 2)

Evelyn Finnema, lector Wonen, welzijn en zorgen op hoge leeftijd NHL

De wijkverpleegkundige krijgt een andere rol, zeker rond eigen regie cliënt, shared decision making e.d.. Partnerschap is uitgangspunt. Hoe kan jij daar als wijkverpleegkundige samen met je cliënt en naasten invulling aan geven in een door protocollen, regelgeving en financiën gestuurde context? Evelyn Finnema doet onderzoek hiernaar en laat je graag zien hoe je onderzoek en onderzoeksmogelijkheden kunt gebruiken. 


6.   PGB wat kan ik er mee?

Margrot Bos, trainer Per Saldo , samen met een wijkverpleegkundige

Hoe doe jij het indiceren van het PGB? Welke dillema's heb je dan als wijkverpleegkundige? Hoe maken we hier samen een succes van? Wat vraagt dit van de budgethouder? En wat van de wijkverpleegkundige? Wat gaat er veranderen om dit beter te laten aansluiten? 

 
7.    Het goede gesprek (alleen in ronde 1)
Corine Zijderveld, senior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie Nederland

Goede zorg begint met een goed gesprek. In de workshop wordt samen met de deelnemers het onderwerp kwaliteit van leven verkend. Wat is voor mensen belangrijk? Hoe ervaren zij hun dagelijks leven en gezondheid en hoe waarderen zij hun omgeving en zorg daarbij? En hoe neem je dit mee in het organiseren van je zorg?


8.    De kunst van het loslaten (alleen in ronde 2)
Maria ter Beek, coach

Altijd dat spanningsveld in je werk; enerzijds doe je het vak met passie en met hart voor de mensen, anderzijds komen er steeds meer regels bij en minder vrijheid om echt jouw vak uit te voeren en aandacht te geven aan de mensen. Hoe ga je daar nu mee om? Hoe zorg je er voor dat het werk je niet in je vrije tijd nog blijft achtervolgen? En hoe houd je na een dag hard werken een tevreden en voldaan gevoel over? Kortom; hoe zorg je goed voor jezelf en kun je bepaalde situaties loslaten?

 
9.    De zuster en de dood: Palliatieve zorg: welke rol heb jij als wijkverpleegkundige? (alleen in ronde 2)
Marjolein van Meggelen, adviseur Palliatieve Zorg IKNL

Steeds meer palliatieve zorg gaat van het ziekenhuis naar de eerste lijn. Wat is passende zorg in de laatste levensfase? En hoe zorg je voor goede, interactieve samenwerking tussen alle betrokken?

 
10. eHealth voorschrijven in de wijk?! (alleen in ronde 2)
Door Loes Bulle en Margreet van der Cingel, Hogeschool Windesheim


Na een korte toelichting over het project eHealth in de Wijk en onze eerste bevindingen gaan we samen aan de slag om
antwoord te vinden op vragen als: Wat is eHealth volgens jou? Wat vind jij belangrijk bij de inzet van eHealth? En wat vinden de cliënten belangrijk? Wat heb jij nodig om eHealth passend en persoonsgericht in te zetten? Hoe zorg je voor een goede samenwerking bij de inzet van eHealth met je collega’s en de cliënt?