Artikelen

Cliëntkenmerken wijkverpleging getoetst

De cliëntkenmerken voor de wijkverpleging, die V&VN deze zomer samen met de veldpartijen heeft vastgesteld, worden wetenschappelijk getoetst. De kenmerken kunnen mogelijk de basis vormen voor een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) ondersteunt het onderzoek. Hij wil een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging waarin het professioneel handelen van de wijkverpleegkundige voorop staat. Uiteraard juicht V&VN dit voornemen toe.

Afgelopen zomer heeft V&VN samen met alle relevante partijen (werkgevers, verzekeraars, patiëntvertegenwoordigers, beroepsbeoefenaren en NZa) inhoudelijke kenmerken vastgesteld die een indicatie geven over welke zorg en hoeveel zorg er in een specifieke situatie ingezet moet worden. Ook is gekeken of de kenmerken uit bestaande registraties te halen zijn. Kortom, de projectgroep van V&VN onderzocht welke inhoudelijke kenmerken een voorspellende waarde hebben, en zo benut kunnen worden voor een bekostigingssysteem. De zoektocht heeft geleid tot een lijst met kenmerken waarmee verpleegkundigen de zorginzet voor een cliënt bepalen. Dit zijn gezondheidsgerelateerde, persoonsgerelateerde en omgevingsgerelateerde kenmerken. De koppeling naar bekostiging kan echter niet zonder nader onderzoek gemaakt worden. Daarvoor is een tussenstap in het vervolgtraject nodig, waarbij deze cliëntkenmerken verder worden onderzocht op hun voorspellende waarde.

Transparant
V&VN directeur Sonja Kersten: “Ik ben blij dat we nu met onderzoek gaan duiden wat wijkverpleegkundigen elke dag ervaren. Die resultaten maken de wijkverpleging transparant. Verpleegkundigen zijn door deze cliëntkenmerken beter in staat te verklaren en beargumenteren waarom zij bij de ene cliënt meer zorg inzetten dan de andere.”

Onderzoekers gaan de cliëntkenmerken beschrijven, vastleggen of ze voorspellende waarden hebben en onderzoeken of en hoe het kenmerk in de praktijk wordt vastgelegd. In een later stadium zullen de cliëntkenmerken in de praktijk getoetst worden. Als de voorspellende waarden onderbouwd zijn kunnen de cliëntkenmerken de basis van het nieuwe bekostigingssysteem vormen.

Lees meer

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws Wijkverpleegkundigen, Nieuws casemanagers dementie

Gepubliceerd:02-11-2016
Aantal keer bekeken:1277

Reactie(s)
Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: