Zorgprofiel wijkverpleging

Artikelen

"Preventie speelt een grote rol"

V&VN ontwikkelt deze zomer zorgprofielen die gebruikt kunnen worden voor de bekostiging van de wijkverpleging. Dat doen de beleidsadviseurs niet alleen. De project- en klankbordgroep bestaan vooral uit wijkverpleegkundigen, mensen met jarenlange praktijkervaring. Dat is nodig omdat het bekostigingsmodel moet aansluiten bij het dagelijks werk van verpleegkundigen en verzorgden. De komende weken stellen zij zich aan je voor.

Het zorgprofiel van ...

Huub Sibbing, socioloog

Zorgprofiel wijkverpleging, Huub SibbingNamens de afdeling maatschappij en gezondheid ben ik als adviseur betrokken bij de ontwikkeling van de zorgprofielen voor de wijkverpleging. Ik houd me al jaren bezig met de raakvlakken tussen mens, maatschappij en gezondheid. Hoe houden wij als samenleving de mens gezond? Preventie speelt daarbij een grote rol.

Tot voor kort was langer leven het doel in de gezondheidszorg. Maar uit onderzoek blijkt dat de gewonnen levensjaren vaak zieke jaren zijn. Nu is het zaak dat deze jaren gezonde gewonnen jaren worden. Wijkverpleegkundigen spelen hierin een belangrijke rol, want zij streven bij elke cliënt naar gezondheidswinst. Het beste resultaat bereik je door op tijd actie te ondernemen en niet te wachten tot mensen gezondheidsproblemen krijgen. Daarom maak ik me er sterk voor om preventie op te nemen in de zorgprofielen.

Preventie
Wijkverpleegkundigen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het triple aim principe. Dat houdt in dat ze focus leggen op zo lang mogelijk gezond blijven, kwaliteit leveren en de kosten in de hand houden. Preventie speelt bij alle drie deze punten een belangrijke rol en aandacht voor de omgeving is daarbij erg belangrijk. Een voorbeeld uit de praktijk is het project in de Utrechtse wijk Overvecht. De gemeente heeft daar geïnvesteerd om de wijk beweegvriendelijk te maken voor kinderen waardoor het overgewicht is afgenomen. Ook werd de kwaliteit van de huisvesting aangepakt toen bleek dat slechte woningen een aandeel hadden in het ontstaan van gezondheidsproblemen. Alles bij elkaar hebben preventieve maatregelen een betere gezondheid en een besparing van 4 miljoen aan zorgkosten opgeleverd.

Gezondheidsproblemen
In de projectgroep voor de zorgprofielen voeren wij nu discussie over de vraag of we de nu nog gezonde mens met dreigende zorgproblemen in de zorgprofielen mee moeten nemen. Het gaat dan om mensen die nog geen aandoening hebben maar wèl een risico lopen om gezondheidsproblemen te krijgen. Er zijn gemeenten die al een actief preventiebeleid hebben en investeren om de risico’s op gezondheidsproblemen voor de inwoners kleiner te maken. Maar algemeen gedachtegoed is dat nog zeker niet. Ook niet bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat zie ik graag veranderen.

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws Wijkverpleegkundigen, Nieuws casemanagers dementie

Gepubliceerd:11-08-2016
Aantal keer bekeken:1645

Reactie(s)
Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: