Artikelen

V&VN: doelgroepbeleid risico voor extra registratielast

V&VN ontwikkelt deze zomer samen met Actiz, BTN, NPCF, NWG, NZa en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zorgprofielen die de basis kunnen vormen voor het nieuwe bekostigingssysteem voor de wijkverpleging. Verminderen van de registratielast is hierbij het uitgangspunt. V&VN is teleurgesteld dat zorgverzekeraars, ondanks deze gezamenlijke ambitie, verpleegkundigen en verzorgenden vragen hun cliënten te registeren in zeven verschillende doelgroepen. Verzekeraars hebben deze doelgroepen zelf ontwikkeld.

V&VN is van mening dat registratie van deze doelgroepen geen extra informatie geeft over de zorg die verpleegkundigen en verzorgenden bieden. Ze zeggen namelijk nog niet zoveel over de zwaarte en hoeveelheid zorg die een cliënt nodig heeft. Zo is een van de doelgroepen bijvoorbeeld dementie. Maar de ene persoon met dementie is de andere niet. De complexiteit en hoeveelheid zorg zijn afhankelijk van veel factoren, zoals het stadium van de ziekte, de aanwezigheid van een partner en het verloop van het ziekteproces. Wijkverpleegkundigen beoordelen deze individuele factoren en geven de patiënt de zorgindicatie die bij hem past. De doelgroep dementie zegt dus nog niets over de benodigde inzet van de zorg en de bijbehorende kosten.

Registratielast
Als het aan de zorgverzekeraars ligt, moeten wijkverpleegkundigen bij iedere nieuwe patiënt apart gaan aangeven tot welke doelgroep hij of zij behoort. Anne Marie Vaalburg, adviseur bij V&VN: “Een nieuw vinklijstje is geboren. Door dit beleid zal de registratielast voor verpleegkundigen toenemen.” Juist nu het ministerie van VWS heeft gepleit voor een vermindering van administratieve lasten en een werkgroep samen met zorgverzekeraars, V&VN, Actiz, en BTN bezig zijn de administratieve lasten in de wijkverpleging op te ruimen.

Zinvol registreren
V&VN zet zich in voor zinvol registreren. Met de ontwikkeling van de zorgprofielen wordt er naar gestreefd om niet meer te registreren op uren en prestaties. Verpleegkundigen en verzorgenden registreren die informatie, die van belang is voor een goede zorgverlening. Op basis hiervan worden cliënten automatisch naar een zorgprofiel toe geleid. De zorgprofielen die V&VN ontwikkelt maken dus gebruik van de dagelijkse zorgregistratie. Hiervoor hoeven geen extra vinklijstjes te worden ingevuld.
Als de verzekeraars hun plannen toch doorzetten, pleit V&VN voor een goede monitor zodat de impact van de extra registratie op het werk van verpleegkundigen en verzorgenden zichtbaar wordt.

Lees ook:
V&VN aan de slag met zorgprofielen wijkverpleging
Oproep tot meer maatwerk in plaats van standaard risicosignalering

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws Wijkverpleegkundigen, Nieuws casemanagers dementie

Gepubliceerd:28-07-2016
Aantal keer bekeken:1078

Reactie(s)
Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: