Artikelen

"Goed laveren tussen de verschillende partijen"

V&VN ontwikkelt deze zomer zorgprofielen die gebruikt kunnen worden voor de bekostiging van de wijkverpleging. Dat doen de beleidsadviseurs niet alleen. De project- en klankbordgroep bestaan vooral uit wijkverpleegkundigen, mensen met jarenlange praktijkervaring. Dat is nodig omdat het bekostigingsmodel moet aansluiten bij het dagelijks werk van verpleegkundigen en verzorgden. De komende weken stellen zij zich aan je voor.

Het zorgprofiel van….

Patrick Jansen, projectleider
"Ik werk voor bureau HHM, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in de zorg. V&VN heeft mij gevraagd de project- en klankbordgroep voor het opstellen van de zorgprofielen te begeleiden. Ik heb veel affiniteit met de wijkverpleging omdat ik als wijkverpleegkundige heb gewerkt. Nog steeds heb ik goed in het vizier waar de wijkverpleging voor staat. Na mijn studie verplegingswetenschap ben ik gepromoveerd op functiedifferentiatie in de thuiszorg en heb ik me als onderzoeker verdiept in de wijkverpleging. Door mijn betrokkenheid bij het ontwikkelen van de zorgzwaarte pakketten voor de langdurige zorg heb ik ervaring opgedaan met het ontwikkelen van zorgprofielen en een nieuw bekostigingssysteem.

Met het opstellen van de zorgprofielen door de beroepsgroep zelf krijgen wijkverpleegkundigen de kans om het vak verder te professionaliseren. Dat vind ik een goede zaak. Ik zie in de projectgroep een enorme betrokkenheid en vakbekwaamheid. Het is ingewikkeld om de zorg te vatten in een beperkt aantal zorgprofielen, maar iedereen is heel erg gemotiveerd om een steentje bij te dragen. Dat is een mooie uitdaging en daar houd ik van. Ik ken het werkveld goed en kan goed laveren tussen de verschillende partijen. Zo hoop ik draagvlak te creëren voor onze profielen.

Waar we het al snel over eens waren, is dat de aard en omvang van de wijkverpleging wordt bepaald door een combinatie van de complexiteit en het zelfzorgvermogen van de cliënt. Dit gebruiken we als basis om de zorgprofielen te ontwikkelen. Het kenmerk van wijkverpleging is dat het thuis gegeven wordt en de omgeving van de cliënt speelt dus een belangrijke rol. Wat iemand zelf nog kan en de rol van familie en vrienden nemen we mee in het zorgprofiel om te bepalen welke zorg een cliënt nodig heeft.

De beschikbare doorlooptijd is een uitdaging. In september willen we een eerste beschrijving van de zorgprofielen opleveren die wordt gedragen door de verschillende partijen. In 2017 worden de profielen in de praktijk getoetst en zo nodig verder aangevuld. Uiteraard moet het inhoudelijk allemaal kloppen, maar het moet ook doelmatig zijn want de middelen zijn beperkt. De zorgprofielen zijn bedoeld als basis voor de bekostiging in 2019, maar zie ik ook als inhoudelijk kader waarbinnen wijkverpleegkundigen voldoende ruimte krijgen om invulling te geven aan de zorg die zij voor hun cliënt nodig achten."

Meer informatie:
- V&VN aan de slag met zorgprofielen wijkverpleging

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws Wijkverpleegkundigen, Nieuws casemanagers dementie

Gepubliceerd:21-07-2016
Aantal keer bekeken:927

Reactie(s)
Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: