In dit nummer

Actueel:
Prikaccidenten in de thuiszorg: altijd melden! 

Onderzoek:
Communicatie tussen huisarts en eerstelijn verbeteren via SBAR-methode

Wetgeving:

5 vragen over verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Aan tafel met...
Hoogleraar Acute ouderenzorg Bianca Buurman: 'preventie krijgt niet altijd de aandacht die het verdient'

Achtergrond
De minister versus de wijkverpleegkundigen:
'De wijkverpleegkundige is nog ver weg voor de gemeente'

Praktijk
Wijk-GGD'ers: gedoe kan van alles zijn

Op pad met tbc-verpleegkundige...
'Tbc-bacterie maakt geen onderscheid tussen arm of rijk'  

Richtlijn over verpleegkundig handelen
Weet jij een goed idee?

Vaste rubrieken
Uit het nieuws
Vers bloed: 'Ik voel me soms net een detective'
Afdelingsnieuws
Klepel en klok: het ecologische model van Bronfenbrenner
Het dilemma: 'Ik pleeg zelfmoord als je mijn ouders belt!'

 

 

 

 

Bekijk ook....

Tijdschrift M&G, jaargang 18, nr 2

Tijdschrift M&G, jaargang 18, nr. 3