In dit nummer

Actueel
Care-robots in jouw wijk? Innovatieve oplossingen voor functionele zorg thuis

Aan tafel met...
Anja Machielse, Hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen

Verslag
Diner-pensant ambassadeurs over wetenschap voor de wijkverpleegkundige

Kwaliteitsdocument
Samen voor de jeugd, het goed van de jgz glanzend houden

Interview
Met lector Masi Moahhamdi in Architecture and health

Inspiratiebundel
Tijd voor de toekomst deelt online kennis over wijkverpleegkundig vak

Praktijk
Virtueel verzorgen: mantelzorgers voelen zich meer betrokken

Onderwijs
Leernetwerken; samenwerking docenten en wijkverpleegkundigen slaat aan

Vaste rubrieken
Uit het nieuws
Column van de voorzitter
Op pad met......
Afdelingsnieuws
Richtlijn: JGZ-richtlijn Angst
het dilemma
De belangenvereniging
Vers bloed