In dit nummer

Themanummer afscheid

Actueel
Besluitvorming in de palliatieve fase, afstemmen op de cliënt

Achtergrond
Op welke manier hebben sociaal verpleegkundigen te maken met afscheid?
Begeleiding van ouders en kind in de rouw
Levenseinde en dementie: maak het bespreekbaar!
Hoe zorg je goed voor jezelf als je palliatieve zorg verleent?

Aan tafel met...
Hoogleraar Hospicezorg Saskia Teunissen: 'palliatieve zorg is net zo zwaar als bakker of putjesschepper zijn'

Vaste rubrieken
Uit het nieuws
Column voorzitter
Ethisch dilemma: palliatief leidinggeven 
Vers bloed
Afdelingsnieuws
Verpleegkundig specialist Preventie (JGZ)
Op pad met… wijkverpleegkundige Els Schimmel 
Eens/oneens
Richtlijn: 'zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken'
De belangenvereniging:  Stichting Ambulancewens 


Bekijk ook...