Het zorgprofiel van......

Gerben Jansen, casemanager dementie

Lees meer

Cliëntkenmerken wijkverpleging getoetst

de cliëntkenmerken voor de wijkverpleging, die V&VN deze zomer samen met de veldpartijen heeft vastgesteld, worden wetenschappelijk getoetst De kenmerken kunnen mogelijk de basis vormen voor een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging. Staatssecretaris van Rijn ondersteunt het onderzoek.
Lees meer

Het zorgprofiel van.....

Sonja Daalhuizen,Wijkverpleegkundige

Lees meer

 

Het zorgprofiel van....

Patrick Jansen, projectleider

Lees meer

Projectgroep

Karin van Capelleveen, Wondverpleegkundige
Huub Sibbing, V&VN M&G
Jolanda Roelofsen, wijkverpleegkundige/NWG
Sonja Daalhuizen, wijkverpleegkundige
Marcel Bosma, inkoper Menzis
Marjolein Zilverentant, wijkverpleegkundige/V&VN M&G
Hannie van der Boom, Palliatief verpleegkundige
Renate Kieft, V&VN
Jennie Mast, Vilans
Franka Dinissen, Verpleegkundige Technisch thuiszorgteam
Gerben Jansen, Casemanager dementie/V&VN M&G
Het zorgprofiel van...

Marjolein Zilverentant, wijkverpleegkundige
Lees meer

Doelgroepen risico voor extra registratielast

V&VN ontwikkelt deze zomer samen met andere partijen zorgprofielen die de basis kunnen vormen voor het nieuwe bekostigingssysteem voor de wijkverpleging. Verminderen van de registratielast is hierbij het uitgangspunt.
Lees meer