Deskundigheidsbevordering

E-learning Dementie en Dan
Regionale scholingen Dementie en Dan:
V&VN Academie: de drie D's en anders kijken naar dementie
Forumoverleg vakgroep casemanagers dementie

Multidisciplinaire scholing

In het kader van het project Dementie en Dan is een multidisciplinaire cursus ontwikkeld. De cursus is bedoeld voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, SPV’ers,  (wijk)verpleegkundigen, casemanagers dementie, POH’s-GGZ en –ouderenzorg, bij voorkeur werkzaam in een netwerk dementie of in een zelfde werkgebied. Doel van de cursus is het bevorderen van de samenwerking.

Aanmelden voor cursus
Geïnteresseerden kunnen zich met regiopartners aanmelden om deze cursus in de eigen regio te organiseren. Vanuit het project is een financiële bijdrage mogelijk van € 40,- p.p. Deze projectsubsidie is beschikbaar tot eind 2015. Voorwaarde voor doorgang van de
cursus is deelname van een drietal regio-experts, zoals een kaderarts specialist ouderengeneeskunde, een casemanager dementie en een kaderhuisarts.

Inhoud cursus
Meer informatie is te lezen in bijgevoegde flyer
Voor verdere informatie:
Logistiek: t.vocke@nhg.org
Inhoudelijk: b.spelberg@nhg.org