Leden adviesgroep

 • Sandra Van Dalen*
 • Nelleke Gruijters (NHG)
 • Joop Jaspers (Uvit)
 • Leo Kliphuis (LVG)
 • Johan Lambregts (V&V2020)
 • Hilda Van der Lee (ZonMw)
 • Riny Van Lier (Actiz)
 • Caroline Van Mierlo (HAN)
 • Henk Rosendal**
 • Karin Schut*
 • Corine Zijderveld (NPCF)
wijkverpleegkundigen, namens de fractie Wijkverpleging van V&VN.
** lector hogeschool Rotterdam en Leiden, voorzitter afdeling eerstelijn.