Thema's & projecten

Ambassadeurs voor de Wijkverpleegkundige
Op het terrein van de wijkverpleging volgen de ontwikkelingen elkaar momenteel in een hoog tempo op. Met het leiderschapstraject 'Ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige' .wordt de beroepsgroep weer stevig op de kaart gezet. De wijkverpleegkundige komt weer terug!
Lees meer

Ambassadeurs voor de Jeugdverpleegkundige
Recente ontwikkelingen stellen nieuwe en hogere eisen aan jeugdverpleegkundigen. De expertise en kennis van jeugdverpleegkundigen wordt op landelijk niveau echter veel te weinig gebruikt. Daarom is de afdeling M&G en de vakgroep Jeugd gestart met een pilot ambassadeurs voor de jeugdverpleegkundige, zodat zij zich gezamenlijk op landelijk niveau meer kunnen gaan profileren. Lees meer

Basisvoorziening wijkverpleging
V&VN wil verpleging thuis uitwerken als een basisvoorziening wijkverpleging voor chronisch zieken en ouderen met gezondheidsproblemen. Naast deze basisvoorziening is er ruimte voor zorgketens bijvoorbeeld bij diabetes, COPD en chronisch hartfalen. De handreiking ‘Verpleging thuis: basiszorg voor chronisch zieken en ouderen’ biedt oplossingen voor een betere kwaliteit van verpleging thuis zonder toename van de kosten. Lees meer

Dementie en Dan
Ëind 2013 heeft V&VN deelgenomen aan de campagne  Dementie en dan"? Dit was tevens de start van het samenwerkingsproject DementieEnDan. V&VN Verpleegkundigen M&G en V&VN Praktijkverpleegkundigen ontwikkelden samen met Verenso (specialisten ouderengeneeskunde) en het NHG (huisartsen) scholingsmateriaal ten behoeve van de regionale samenwerking. Lees meer

Deskundigheidsgebieden
In het kwaliteitsregister kun je ook aangeven waar jouw specifieke deskundigheid ligt. Dit doe je door je in te schrijven in \een deskundigheidsgebied binnen het kwaliteitsregister V&V. Voor Verpleegkundigen M&G zijn er vier verschillende deskundigheidsgebieden beschikbaar: 
* Wijkverpleegkundige
* Jeugdverpleegkundige
* Verpleegkundigen reizigersadvisering
* Verpleegkundige infectiepreventie
Lees meer

Expertisegebieden
Wat maakt van een verpleegkundige een Jeugdverpleegkundige? of een wijkverpleegkundige? Welke aanvullende competenties heb je nodig om je vak goed uit te oefenen. Op basis van het verpleegkundig beroepsprofiel V&V2020 hebben de diverse vakgroepen aanvullend hun expertise beschreven in een expertisegebied. De afdeling telt 4 afzonderlijke expertisegebieden. 
* Wijkverpleegkundige
* Dementieverpleegkundige
* Jeugdverpleegkundige
* Verpleegkundige Openbare Gezondheidszorg


Kwaliteitskader Wijkverpleging

Er zijn steeds meer cliënten in de wijk die langer thuis willen wonen en ingewikkeldere zorgvragen hebben. Toch was nog niet met alle partijen in de wijk goed afgesproken waar goede zorg in de wijkverpleging aan moet voldoen. Daarom is er  het . Doel ervan is meer eenheid én een hogere kwaliteit van zorg.  Lees meer

Kwetsbare ouderen
Het NHG en V&VN hebben de afgelopen twee jaar gezamenlijk gewerkt aan het projerct kwetsbare ouderen. doel van dit project was om de zorg voor ouderen met complexe problemen te verbeteren door een samenhangend zorgaanbod, welke goed is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Samenwerking tussen huisartsenvoorziening, wijkverpleging en andere disciplines stond hierin centraal. Voor wijkverpleegkundigen heeft dit project twee producten opgeleverd:
a) de Lesa kwetsbare ouderen
b) de e-learning kwetsbare ouderen

Persoonsgebonden budget (PGB)
Verpleegkundigen zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk om de zorgvraag van cliënten in de eigen omgeving in kaart te brengen. Dit doen ze zowel voor mensen die zorg in natura ontvangen als voor mensen die zorg inkopen op basis van een PGB. Over het indiceren bij mensen met een Pgb komen veel vragen binnen. Daarom is er een Faq samengesteld rondom het Pgb.  Lees meer

Richtlijnen voor Wijkverpleegkundigen
Voor zowel de beroepsgroep als de cliënten en de financiers moet duidelijk zijn wat goede wijkverpleegkundige zorg inhoudt en hoe deze is onderbouwd. In de periode 2012-2015 heeft bij de vakgroep wijkverpleegkundigen het project 'wijkverpleegkundige richtlijnen' plaatsgevonden.  Lees meer

Verpleegkundige Indicatiestelling: het normenkader
In 2015 zal de aanspraak ‘wijkverpleging' geïntroduceerd worden in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze prestatie bestrijkt de ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden’ in de eigen omgeving van de verzekerde: waaronder de AWBZ functies verpleging en persoonlijke verzorging, Medisch Specialistische Verpleging thuis (MSVT) en de activiteiten, zoals die in het programma Zichtbare schakel worden uitgevoerd. Lees meer

Wijkpreventie
Wijkverpleegkundigen zijn niet alleen áchter-de voordeur-verpleegkundigen'. Zij denken en werken individu-overstijgend. In de rol van Gezondheidsbevorderaar richten zij zich ook op de wijk en gebruiken zij de kennis die aanwezig is vanuit de opleiding over determinanten die gezondheid beïnvloeden Lees meer

Zorgprofielen
V&VN ontwikkelt Zorgprofielen ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel wijkverpleging.  Met de overheveling van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet wil de regering de wijkverpleegkundige haar vak weer terug geven. Lees meer