Meewerken aan groei

Vind je ook dat V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid groter moet groeien? Wil je mee denken, mee praten en mee werken aan een sterkere en grotere afdeling? Wil je je actief inzetten voor je beroepsvereniging? Wij kunnen actieve en betrokken leden gebruiken voor de netwerken, commissies of de redactie van ons tijdschrift. Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van onze beleidsmedewerkers.

Sponsor worden?

De verpleegkundigen die zich verenigd hebben in V&VN Verpleegkundigen M&G werken samen en bundelen hun krachten onder het motto “Samen maken we de maatschappelijke gezondheidszorg sterk". Zij willen o.a. bijdragen aan het ontwikkelen van de professionele kwaliteit van de verpleegkundigen in de Maatschappelijke Gezondheidszorg. V&VN Verpleegkundigen M&G ontwikkelt, faciliteert of verwijst daarvoor naar producten en diensten voor professionals in de Maatschappelijke Gezondheidszorg en ondersteunt op vraag op lokaal en regionaal niveau de beroepsgroep, daarbij constant anticiperend op een in beweging zijnde maatschappelijke gezondheidszorg.
 
Naast meer dan 2000 leden kent het eigen vakblad Tijdschrift Maatschappij & Gezondheid, voorheen Tijdschrift LVW en dat vier maal per jaar verschijnt, een oplage van 2.500 nummers
 
Haak bij V&VN Verpleegkundiegn M&G aan en laat onze leden zien dat u partner bent van hun beroepsorganisatie door activiteiten van V&VN Verpleegkundigen M&G te ondersteunen.
 
Aangetrokken? Wilt u hier meer over weten of heeft u interesse om sponsorpartner te worden? Neemt u dan contact met ons op.