Laatste nieuws

13
apr
Verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam ‘meest invloedrijk’
Verpleegkundig specialist en V&VN-lid Connie Rijlaarsdam is de &ls...
30
mrt
Brief aan informateur: investeren in preventie en eerstelijnszorg loont
De afdeling Maatschappij & Gezondheid (M&G) heeft een bri...
29
mrt
Leertraject ambassadeurs Jeugdverpleegkundige van start
Op woensdag 29 maart 2017 is het leertraject ambassadeur jeugdverpleeg...

Contact

Contact met de vakgroep Jeugd:
Voorzitter: Marja van Kuppevelt
Email: jeugd.mgz@Venvn.nl

Volg de Vakgroep Jeugd op
Twitter: @fractiejeugd

Vakgroep leden

Bekijk het ledenoverzicht van de vakgroep Jeugdverpleegkundigen. 

JGZ portaal Captise

Zijn jeugdverpleegkundigen bevoegd om te indiceren voor gespecialiseerde jeugdhulp?    

Ben ik als jeugdverpleegkundige bevoegd om (her)indicatiebesluiten te nemen voor gespecialiseerde jeugdhulp of zorg in natura?  Deze vraag is actueel en geldt voor menig jeugdverpleegkundige, die vanuit de moederorganisatie is gepositioneerd in een multidisciplinair overleg (zoals Jeugd & Gezin teams, Sociale Wijkteams, CJG teams, en andere varianten) en waarin de noodzaak voor gespecialiseerde hulp wordt vastgesteld. De vraag of je als jeugdverpleegkundige bevoegd bent om de (her)indicatiebesluiten te nemen, wordt veel gesteld in.  De Vakgroep geeft het antwoord 
Lees meer

Commissie Wetenschap

In een tijd dat het wenselijk is dat je met goede onderbouwing je werk uitoefent, blijkt dat diverse werkzaamheden van de jeugdverpleegkundige eigenlijk nauwelijks wetenschappelijk getoetst zijn.  Dit is de aanleiding geweest voor V&VN fractie jeugd om een commissie te vormen van verpleegkundigen werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg die zich begeven op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. Lees meer

 naar de richtlijnen van JGZ 

LinkedIn

De vakgroep Jeugdverpleegkundigen heeft een eigen LinkedIn-Groep.  Deze LinkedIn-Groep faciliteert  de jeugdverpleegkundige professional om altijd en op ieder gewenst moment in contact te blijven met haar vak en haar jeugdverpleegkundige collega's.
Klik hier om direct naar de groep te gaan.

Externe publicaties

Van pedagogische tik tot kindermishandeling, van gekibbel tot vechtscheiding, van geen zin in school tot schooluitval, van dwars gedrag tot gedragsstoornis, van druk gedrag tot ADHD. Dat zijn de namen van een serie handreiking van het NJi, die jeugdverpleegkundigen kunnen gebruiken bij het opstellen van een advies naar gemeenten. In elke handreiking staan relevante interventies genoemd van licht tot zwaar.

Hier de linken naar de nota’s: 
* Van geen zin hebben in school tot schooluitval
* Van Pedagogische tik tot kindermishandeling
* Van dwars gedrag tot gedragsstoornis
Van gekibbel tot (v)echtscheiding
* Van onrustig gedrag tot ADHD
* Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot Multi probleemsituaties

Banner


Banner