Laatste nieuws

19
jul
Symposium jeugdverpleegkundigen:"Kom te voorSCHIJN"
Op vrijdag 10 november 2017 organiseert de Vakgroep Jeugd voor alle je...
10
jul
Evaluatie jeugdwet, enquête voor professionals
Op verzoek van het ministerie wordt een (tussen)evaluatie gedaan naar ...
22
jun
Tijdschrift M&G al gelezen?
Alle leden van de afdeling M&G hebben vorige week het tijdschrift ...

Jaarcongres 2017

Op vrijdag 10 november 2017 organiseert de Vakgroep Jeugd voor alle jeugdverpleegkundigen het symposium “Kom te voorSCHIJN” in congrescentrum “De Werelt” in Lunteren met als thema: Pro-actief werken in de jeugdgezondheidszorg. Ruim 20 workshops en lezingen geven je vanuit onverwachte invalshoeken een nieuwe of andere kijk op jouw brede werkveld. Lees meer

Contact

Contact met de vakgroep Jeugd:
Voorzitter: Marja van Kuppevelt
Email: jeugd.mgz@Venvn.nl

Volg de Vakgroep Jeugd op
Twitter: @fractiejeugd

Vakgroep leden

Bekijk het ledenoverzicht van de vakgroep Jeugdverpleegkundigen. 

Commissie Wetenschap

In een tijd dat het wenselijk is dat je met goede onderbouwing je werk uitoefent, blijkt dat diverse werkzaamheden van de jeugdverpleegkundige eigenlijk nauwelijks wetenschappelijk getoetst zijn.  Dit is de aanleiding geweest voor V&VN fractie jeugd om een commissie te vormen van verpleegkundigen werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg die zich begeven op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. Lees meer

 naar de richtlijnen van JGZ 

Externe publicaties

Van pedagogische tik tot kindermishandeling, van gekibbel tot vechtscheiding, van geen zin in school tot schooluitval, van dwars gedrag tot gedragsstoornis, van druk gedrag tot ADHD. Dat zijn de namen van een serie handreiking van het NJi, die jeugdverpleegkundigen kunnen gebruiken bij het opstellen van een advies naar gemeenten. In elke handreiking staan relevante interventies genoemd van licht tot zwaar.

Hier de linken naar de nota’s: 
* Van geen zin hebben in school tot schooluitval
* Van Pedagogische tik tot kindermishandeling
* Van dwars gedrag tot gedragsstoornis
Van gekibbel tot (v)echtscheiding
* Van onrustig gedrag tot ADHD
* Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot Multi probleemsituaties

Banner


Leertraject - Ambassadeurs voor de Jeugdverpleegkundigen

Op woensdag 29 maart 2017 is het leertraject ambassadeur jeugdverpleegkundig gestart. De aspirant ambassadeurs werken bij 11 verschillende zorgorganisaties en GGD’s verspreid over het hele land. Negen maanden lang gaan de kandidaat ambassadeurs actief aan de slag om zich te bekwamen in het invloed uitoefenen op een effectieve manier. De ambassadeurs leren om zichzelf te profileren, om schriftelijk en mondeling kort en bondig te formuleren, om te inspireren, presenteren, debatteren, artikelen schrijven en social media te gebruiken. Na afloop van het leiderschapstraject kunnen de ambassadeurs presentaties geven, debatten voeren, de pers te woord staan op radio en tv, scholingen verzorgen, meepraten bij gemeenteraadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Zo treden ze op als ambassadeur van hun vakgenoten, van hun werkgevers en van hun beroepsorganisatie. Het ambassadeurstraject is een initiatief van de vakgroep Jeugdverpleegkundigen van V&VN Maatschappij & Gezondheid. V&VN heeft hiervoor van ZonMW subsidie gekregen.

Ambassadeurs voor de Jeugdverpleegkundigen

Ambassadeurs Jeugdverpleegkundigen

Aspirant ambassadeur zijn: Anne-Katrien Ausems van GGD Hart voor Brabant, Annemieke Korver van GGD Regio Utrecht, Brenda Postmus- Loenen van GGD Hollands Midden, Diana Hoenselaar van GGD Zeeland, Dorien Thuijs - Streppel van GGD regio Utrecht, Emmy Visser van Stichting Thuiszorg Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR), Esther Hebinck van Careijn JGZ, Esther Spans van CJG Rijnmond, Franciske de Vries van GGD Fryslan, Hilde Holtland van Stichting Thuiszorg Maatschappelijk werk Rivierenland, Jolanda - Froeling-van der Wal van GGD Drenthe, Mareike Meijerhof van GGD regio Utrecht, Marjon van Klaveren - Roeterdink van GGD Gelderland Zuid, Minke Vellinga van CJG Rijnmond, Suzanne Plaice van Envida, Tessa Goorsenberg van GGD Zeeland.

Ook op de foto: Marja van Kuppevelt, voorzitter vakgroep jeugd en Jacqueline de Vries, linking pin bestuur afdeling M&G.

Banner