Forumoverleg vakgroep dementieverpleegkundigen

Het forumoverleg wordt vijf keer per jaar georganiseerd. Iedere bijeenkomst staat in het teken van een inhoudelijk thema. Het forumoverleg is geen klinische les. Het doel is om casuïstiek te bespreken, de aanwezige expertise te consulteren en elkaar te bevragen op wat wel en niet werkt. Telkens is er één kerngroeplid verantwoordelijk voor de voorbereiding en inleiding op het onderwerp. Soms is er een deskundige gast. Aan het einde van de bijeenkomst maken we afspraken over de kennis die verzameld is en conclusies die getrokken zijn. Deze kennis wordt verspreid via de nieuwsbrief en website.
Opgeven voor een forumbijeenkomst kan d.m.v. het sturen van een aanmeldingsemail naar dementieverpleegkundigen.mgz@venvn.nlDe bijeenkomsten zijn altijd van 13.00 - 15.00 uur. 

2017
Dinsdag 14 maart I Powerpoint I Thema: Gezamenlijke besluitvorming in zorgnetwerken van ouderen met dementie.

Donderdag 18 mei I Powerpoint I Folder | Thema: Vrijheid en veiligheid bij dementie.

Maandag 10 juli I Agenda I Verslag I Thema: Omgaan met veranderend  gedrag bij dementie 


2016

Maandag 31 oktober 2016 I Agenda I Verslag I Thema: Update bijeenkomst, Deltaplan Dementie, Actieplan CMD, Kwaliteitsregister

Donderdag 19 mei 2016 I Agenda I Verslag I Thema: Interview HHM

Maandag 14 maart 2016 I Agenda I Verslag I Thema: 2. Zorg van de casemanager dementie aan allochtonen van niet Westerse achtergrond

Donderdag 21 januari 2016 I Agenda I Verslag I Thema: Positionering casemanager dementie 2016


2015

Maandag 30 november 2015 | Agenda | Verslag | Thema: Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg


Maandag 21 september 2015 | Agenda | Verslag | Thema: Wettelijke en juridische zaken bij dementie

Dinsdag 19 mei 2015 | Agenda | Verslag | Thema: Werken met systemen 

Donderdag 19 maart 2015 | Agenda | Verslag | Thema: Intimiteit en seksualiteit bij dementie

donderdag 8 januari 2015 | Agenda | Verslag | Thema: De rol van de casemanager dementie bij een euthanasie wens

2014

17 november 2014 | Agenda | Verslag | Thema: Werken als casemanager dementie in tijden van krappere budgetten

23 september 2014 | Agenda | Verslag | Thema: positionering van de casemanager dementie nu en in de toekomst

19 mei 2014 | Agenda | Verslag | Thema: De zorg van de casemanager dementie aan jonge mensen met dementie

25 maart 2014 | Agenda | Verslag | Thema: Agitatie bij dementie

20 januari 2014 | Agenda | Verslag | Thema: De casemanager dementie en palliatieve zorg

2013

12 november 2013 | Agenda | Verslag | Thema: Inzet van domotica thuis

16 september 2013 | Agenda | Verslag | Thema: De casemanager dementie en eigen kracht

9 april 2013 | Agenda | Verslag | Thema: Het wetsvoorstel Zorg en dwang

11 februari 2013 | Agenda | Verslag | Thema: Borgdiagnostiek bij de mantelzorger