Kwaliteitskader Wijkverpleging

Waar moet goede zorg in de wijk aan voldoen? Dit is nooit goed afgesproken met alle betrokken partijen. Tot april dit jaar. V&VN, de Patiëntenfederatie, ActiZ, ZorgthuisNL, Zorgverzekeraars Nederland en een groot aantal zorgprofessionals sloegen de handen ineen en ontwikkelden samen het kwaliteitskader wijkverpleging.

Wat betekent het voor jouw praktijk?

Er zijn steeds meer cliënten in de wijk die langer thuis willen wonen en ingewikkeldere zorgvragen hebben. Toch was nog niet met alle partijen in de wijk goed afgesproken waar goede zorg in de wijkverpleging aan moet voldoen. Daarom is er nu het kwaliteitskader Wijkverpleging. Doel ervan is meer eenheid en een hogere kwaliteit van zorg.

Wijkverpleging gaat daarbij niet over alleen de wijkverpleegkundige maar over alle zorgprofessionals in de wijk: dus ook over gespecialiseerd verpleegkundigen, zoals de dementieverpleegkundigen, verpleegkundigen in de wijk en verzorgenden in de wijk. Iedereen werkt met elkaar samen vanuit zijn of haar eigen rol.

In het Kwaliteitskader staat wat de cliënt van jou mag verwachten, maar ook wat jij van jezelf én van je werkgever mag verwachten. Preventie, de beste zorg voor jouw cliënt en leren en verbeteren staan centraal. Dat betekent ook dat niet meer alleen gekeken wordt naar productie, maar juist naar wat de zorg voor de cliënt oplevert! Het bekostigingssysteem van de zorg zal hier de komende jaren op worden aangepast. Het is de bedoeling dat in 2019 iedereen in de wijk met het Kwaliteitskader werkt.

Wat kun je doen?

V&VN maakte een werkdocument waarmee jij aan de slag kunt. Ook is het handig om te zorgen dat iemand uit je team het volledige Kwaliteitskader Wijkverpleging doorleest. Zijn dingen niet geregeld zoals ze in het Kwaliteitskader staan? Ga dan in gesprek met je team en je werkgever. Zo kun je iedereen aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid.

TIP! Laat het Kwaliteitskader Wijkverpleging regelmatig per onderdeel terugkomen in het teamoverleg; Wat betekent het voor jou?