Artikelen

Reactie Vakgroep tuberculose aan GGD/GHOR Nederland

Naar aanleiding van de bespreking van de stuurgroep van GHOR/GGD met Arts en Zorg over de zorg voor asielzoekers hebben we per mail onderstaande reactie gestuurd aan de stuurgroep:

De afspraken in het huidige “Protocol tbc-screening, -behandeling en BCG-vaccinatie bij asielzoekers” en het “Overzicht contractafspraken uitvoering Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers” (beide van april 2017) zijn nog steeds actueel en deze willen wij graag zo behouden.

Daarnaast hebben wij de volgende aanvullingen:
- Van de GCA medewerkers (*) wordt een proactieve, probleemoplossende en ondersteunende houding verwacht (naast de inspanning van de COA woonbegeleiders en andere hulpverleners).
• Bij signalen van medebewoners over personen met voor tbc verdachte klachten/symptomen
• Bij signalen van therapieontrouw
• Bij begeleiding/verwijzing van bewoners naar de GGD, tijdens de behandeling en bij vragen/complicaties/bijwerkingen

(*) Voor de duidelijkheid hanteer ik nog GC A, de nieuwe organisatie zal waarschijnlijk een andere naam krijgen.
Bovenstaande aandachtspunten gelden voor infectieziekten in het algemeen maar zeker voor het tijdig herkennen, opsporen en behandelen van tuberculose.
Het motto van de huidige regering dat elke burger zelf kan aangeven of hij/zij hulp nodig heeft en dit ook zelf kan organiseren geldt helaas niet voor een deel van de asielzoekers.
Deze groep is extra kwetsbaar en heeft meer “bemoeizorg” nodig dan de “zelfstandige” burger om verspreiding van infectieziekten te voorkomen en een behandeling goed te laten verlopen.

Overige punten zijn mede bestemd voor overleg met de COA en/of DSW zorgverzekeraar:
- De GGD verpleegkundigen (en artsen) willen voor hun werk op locatie de ruimten van de medische dienst graag blijven gebruiken.
- Het is wenselijk dat de mentoren werkzaam op de AMV locaties de medicatie verstrekking (DOT) voor de pupillen op zich nemen.
De mentor is nauw betrokken bij zijn/haar pupil, het inschakelen van thuiszorg veroorzaakt snel extra ruis en ongemak voor alle betrokkenen.
- De aanvraag voor DOT door thuiszorg kan nu via een korte route worden ingediend, zonder indicatiestelling vooraf.
Zie bijlage: “Aanvraagformulier ondersteuning langdurige zorg en jeugdhulp” onderaan de eerste pagina.
Deze afspraak is met Menzis gemaakt kort nadat deze verzekeraar startte met de uitvoering van de RZA.
Wij zien graag dat de afspraak wordt overgenomen door DSW. Het toepassen van DOT is een internationale afspraak conform de WHO richtlijnen.

Aanbod GGD:
Zodra er meer duidelijkheid is over de nieuwe organisatie zou er per regio een overleg gepland kunnen worden met vertegenwoordigers van de lokale GGD’en om tot een goede samenwerking te komen. Vanuit de GGD kunnen dan de specifieke aandachtspunten worden toegelicht. De GGD kan ook een bijdrage leveren voor scholing van de nieuwe medewerkers.

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen nieuws tbc

Gepubliceerd:20-09-2017
Aantal keer bekeken:69

Reactie(s)
Geef je reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: